Đăng ký Nhận thông tin

Thông tin căn hộ

Căn hộ A1

Diện tích: 53.05 m2, 1 phòng ngủ, 1 WC

Căn hộ A1Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ A2

Diện tích: 50.22 m2, 2 phòng ngủ, 1 WC

Căn hộ A2Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ A3

Diện tích: 61.77 m2, 2 phòng ngủ, 1 WC

Căn hộ A3Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ A1a

Diện tích: 51.85 m2, 1 phòng ngủ, 1 WC

Căn hộ A1aHướng và vị trí căn hộ

Căn hộ A1b

Diện tích: 52.75 m2, 1 phòng ngủ, 1 WC

Căn hộ A1bHướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B1

Diện tích: 76.20 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B1Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B2

Diện tích: 68.55 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B2Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B3

Diện tích: 90.06 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B3Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B4

Diện tích: 83.00 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B4Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B5

Diện tích: 75.00 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B5Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B6

Diện tích: 87.40 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B6Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B7

Diện tích: 89.06 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B7Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ B8

Diện tích: 77.43 m2, 2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ B8Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ C1

Diện tích: 105.59 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ C1Hướng và vị trí căn hộ

Căn hộ C2

Diện tích: 99.52 m2, 3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ C2Hướng và vị trí căn hộ
TRỞ VỀ
Đăng Ký Nhận Tin
http://vivariverside.com/
http://vivariverside.com/catalog/view/theme/